menu
keyboard_arrow_down

Sản phẩm

Image
FTKM Series
Dòng máy điều hòa không khí Inverter tiết kiệm điện tối ưu và mang lại sự thoải mái tối đa.
Image
FTKC Series
Dòng máy điều hòa không khí Inverter tiết kiệm điện vượt trội và tinh lọc không khí.
Image
FTKA Series
Dòng mày điều hòa không khí Inverter tiết kiệm điện tiêu chuẩn và phân bổ luồng gió đều khắp phòng.
Image
FTHF Series
Dòng máy điều hòa không khí Inverter 2 chiều lạnh, sưởi. Mát lạnh mùa hè, ấm áp mùa đông.
Image
ATKC Series
Dòng máy điều hòa không khí Inverter tiết kiệm điện vượt trội và tinh lọc không khí.
Lưu ý: Sản phẩm chỉ được bán ở một số trung tâm điện máy nhất định.
Image
ATKA Series
Dòng mày điều hòa không khí Inverter tiết kiệm điện tiêu chuẩn và phân bổ luồng gió đều khắp phòng.
Lưu ý: Sản phẩm chỉ được bán ở một số trung tâm điện máy nhất định.