Skip to main content

VIETNAM

Về Daikin

Bầu không khí bạn đang sống

Không khí là một yếu tố tất yếu cho sự tồn tại của con người và vai trò của chúng ta trong việc bảo vệ bầu không khí ngày càng được nhân rộng.
Kể từ khi được thành lập vào năm 1924, Daikin chúng tôi đã cống hiến hết mình với một niềm đam mê không giới hạn để vượt qua những thách thức ngày càng lớn liên quan đến chất lượng không khí để trở thành nhà sản xuất thiết bị điều hòa không khí hàng đầu.

Daikin Việt Nam

Daikin Việt Nam

Là thành viên của Tập đoàn Daikin, Daikin Việt Nam là nhà cung cấp uy tín các thiết bị điều hòa không khí tại thị trường Việt Nam.

Trách nhiệm xã hội

Không chỉ thông qua công nghệ, Daikin Việt Nam và Tập đoàn Daikin luôn có những sáng kiến hỗ trợ tích cực góp phần vào sự phát triển của cộng đồng.

Lịch sử

Tìm hiểu lịch sử của Daikin Việt Nam.

Giải thưởng và chứng nhận

Daikin Việt Nam đã nhận nhiều giải thưởng trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Tập đoàn Daikin

Tập đoàn Daikin

Daikin Industries, Ltd. là nhà sản xuất máy điều hòa không khí hàng đầu thế giới. Tìm hiểu thêm về Tập đoàn Daikin và lĩnh vực kinh doanh.

Go To Page Top