Skip to main content

VIETNAM

Cuộc sống với máy điều hòa

Điều hòa không khí Daikin đã thay đổi cuộc sống và công việc kinh doanh của nhiều người.
Hãy xem khách hàng của chúng tôi nói về lý do tại sao họ chọn điều hòa không khí Daikin.

Dân dụng

Câu chuyện của khách hàng

Chị Thủy

Tạm biệt những đêm nóng bức. Cuộc sông trở nên thoải mái và tiết kiệm với Daikin FTKS.

Thương mại

Câu chuyện của khách hàng

Pizza Le Crespo

Nhờ có chiếc điều hòa không khí mới, phàn nàn của khách hàng và hóa đơn điện đã giảm đáng kể

Go To Page Top