Skip to main content

VIETNAM

Thẻ thành viên Daikin

Thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử máy điều hòa không khí Daikin.

Chứng chỉ đào tạo lắp đặt đạt chuẩn Daikin cho Kỹ thuật viên và lắp đặt viên.

Thẻ kỹ thuật viên

Daikin member card
 • - Hãy gọi ngay cho Daikin và đăng ký thẻ thành viên Daikin.
 • - Phòng hỗ trợ thông tin thẻ thành viên Daikin: Hot Line 028 6650 8811
 • - Đối tượng áp dụng được cấp thẻ thành viên Daikin: Tất cả các kỹ thuật viên, lắp đặt viên máy điều hòa không khí đang hoạt động cho 1 doanh nghiệp / công ty / cửa hàng hợp pháp tại Việt Nam
 • Lợi ích từ thẻ thành viên
  • Kích hoạt nhanh chóng bảo hành điện tử máy điều hòa không khí Daikin (1*)
  • Được trang bị kiến thức lắp đặt chuẩn về máy điều hòa không khí Daikin.
  • Sự tin cậy cho khách hàng về tay nghề lắp đặt đã được đào tạo bởi Daikin Vietnam.

  (1*) Gọi ngay cho Hot Line 028 6650 8811 nếu bạn có vấn đề về việc sử dụng thẻ thành viên Daikin.

 • Điều kiện cấp thẻ thành viên
 • Đối tượng áp dụng và cách thức đăng ký cấp thẻ thành viên Daikin
Go To Page Top