Điều khoản sử dụng

Bản quyền

Thông tin về trang web Daikin Việt Nam được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc gia của các nước trên toàn thế giới và bởi các hiệp ước, công ước và các luật khác. Tất cả những việc sử dụng thông tin nói trên (bao gồm cả sản xuất, truyền tải, phân phối, sửa đổi và tẩy xóa) ngoài mục đích sử dụng phi thương mại cho cá nhân và được cho phép bởi luật pháp thì đều bị cấm trừ khi được chấp nhận trước bằng văn bản cấp bởi Daikin Việt Nam.

Thông tin cá nhân

Daikin Việt Nam nhận biết tầm quan trọng của thông tin cá nhân, và xử lý các thông tin đó theo cách thức sau đây. Thông tin cá nhân thu được từ mỗi cá nhân, ví dụ như khi họ thực hiện các yêu cầu, có thể được chia sẻ và sử dụng bởi Daikin Việt Nam, nhưng sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau đây.

 • Khi được chấp thuận trước bởi những người có liên quan.
 • Khi được pháp luật yêu cầu phải cung cấp thông tin.
 • Khi việc tiết lộ cho bên thứ ba là cần thiết cho việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho một khách hàng.

Ngoài các mục đích được miêu tả ở trên, mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để quản lý và lưu trữ thông tin cá nhân để đảm bảo rằng thông tin không bị rò rỉ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.

Những công ty được cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng như mô tả ở trên bị ràng buộc bởi Daikin Việt Nam theo thỏa thuận pháp lý để đảm bảo các thông tin cá nhân không bị rò rỉ, phát tán, … và được quản lý đúng cách.

Về Cookies

Một số trang trên trang web của chúng tôi sử dụng “cookies” để thuận tiện cho bạn khi truy cập vào trang web này. Một cookie là một gói nhỏ thông tin thông qua một trình duyệt web của một máy chủ web. Nó được sử dụng để xác định máy tính của bạn, nhưng không có khả năng xác định bạn, trừ khi bạn đã nhập thông tin cá nhân của bạn.

Trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn tắt cookie. Nếu bạn làm như vậy, một số hoặc tất cả dịch vụ trên trang web có thể trở thành không tồn tại.

Một số trang của trang web chúng tôi cũng sử dụng “chỉ báo web” (Clear GIFs) cho phép chúng tôi thu thập số liệu thống kê về số lần một trang web cụ thể được truy cập. Chúng tôi sử dụng các dữ liệu thống kê thu được từ các chỉ báo web để cải thiện trang web và cho các mục đích tương tự.

Mặc dù chúng tôi không sử dụng các chỉ báo web để thu thập thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối các chỉ báo web.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Các hành vi sau đây bị cấm khi sử dụng trang web của Daikin Việt Nam:

 • Hành vi vi phạm về tài sản của Daikin Việt Nam hoặc các bên thứ ba hay bất cứ hành vi nào có khả năng làm như vậy.
 • Hành vi gây thiệt hại hay tổn thất cho lợi nhuận của Daikin Việt Nam hoặc các bên thứ ba hay bất cứ hành vi nào có khả năng làm như vậy.
 • Hành vi gây ảnh hường hoặc gây tổn hại đến uy tín, bảo mật hay sự tin tưởng của công chúng về Daikin Việt Nam hoặc các bên thứ ba cũng như bất cứ hành vi nào có khả năng làm như vậy.
 • Hành vi trái với trật tự công cộng và các chuẩn mực đạo đức hay bất cứ hành vi nào có khả năng làm như vậy.
 • Hành vi phạm tội hoặc hành vi liên quan đến hành vi phạm tội cũng như bất kì hành vi nào có khả năng làm như vậy.
 • Hành vi vi phạm pháp luật, quy định và quy tắc được ban hành bởi bất kỳ chính phủ nào cũng như bất cứ hành vi nào có khả năng làm như vậy.
 • Hành vi nộp hoặc gửi báo cáo sai sự thật đến Daikin Việt Nam như là việc đăng kí địa chỉ e-mail của người khác.
 • Hành vi sử dụng hoặc phát tán các chương trình độc hại như virus máy tính hoặc bất kì hành vi nào có khả năng làm như vậy.
 • Hành vi có mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh hoặc thu lợi nhuận thương mại cũng như bất kì hành vi được tiến hành với mục đích sắp xếp để làm như vậy.
 • Hành vi gây hiểu sai lệch bằng cách nói hay ngụ ý liên minh hay các mối quan hệ hợp tác với Daikin Việt Nam cũng như bất cứ hành vi nào có khả năng gây xuyên tạc.
 • Hành vi gây hiểu sai lệch bằng cách nói hay ngụ ý một sự công nhận hay hỗ trợ của Daikin Việt Nam cũng như bất cứ hành vi nào có khả năng gây xuyên tạc.
 • Hành vi lừa dối hoặc duy trì quan niệm sai lệch về trang web của Daikin Việt Na , như hiển thị các trang web Daikin Việt Nam như một phần của trang web bên thứ ba, cũng như bất cứ hành vi nào có khả năng làm như vậy.
 • Bất kỳ các hành vi nào khác mà Daikin Việt Nam đã xác định, theo quyết định của mình, là không phù hợp và yêu cầu bạn ngừng tiến hành bằng một thông báo cho bạn.

Nếu bạn vi phạm các mục nêu trên, Daikin Việt Nam có quyền thực hiện các thủ tục pháp lý hoặc khởi kiện bạn để yêu cầu bồi thường thiệt hại mà Daikin Việt Nam có thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm của bạn gây ra.

Chính sách cho Liên kết URL

Bất cứ ai liên kết tới trang web Daikin Việt Nam được coi là hoàn toàn hiểu và đồng ý với các mục đươc liệt kê dưới đây mà không có phản đối nào:

 • Liên kết đến trang web Daikin Việt Nam (sau đây gọi là một “Liên Kết Nguồn”) không biểu thị, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, bất cứ mối quan hệ nào giữa Daikin Việt Nam và cá nhân, tổ chức, quản lý các Đường Dẫn, chúng cũng không có nghĩa là Daikin Việt Nam giới thiệu và chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web có tại Liên Kết Nguồn.
 • Những cá nhân hoặc tổ chức, có một Liên Kết Nguồn tới trang web Daikin Việt Nam được yêu cầu phải thực hiện theo các điều khoản sử dụng của Liên Kết Nguồn đó. Trong mọi trường hợp, Daikin Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ bất kỳ Liên Kết Nguồn nào.
 • Như một quy luật chung, các liên kết đến trang web Daikin Việt Nam nên được thiết lập đến trang chủ của trang web Daikin Việt Nam (http://www.daikin.com.vn/en/index.html). Nếu không có thông báo nào khác, các nội dung của trang web Daikin Việt Nam có thể được cập nhật hoặc sửa đổi theo quyết định riêng của Daikin Việt Nam
 • Liên kết đến trang web Daikin Việt Nam dẫn đến các hành vi tương ứng với những mô tả trong phần “Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm” ở trên đều bị cấm.

Liên kết từ trang web Daikin Việt Nam (sau đây goi là một “Liên Kết Đích”) không biểu thị, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, bất cứ mỗi quan hệ nào giữa Daikin Việt Nam và cá nhân, tổ chức, quản lý các Liên Kết Đích đó, chúng cũng không có nghĩa là Daikin Việt Nam giới thiệu và chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web có tại Liên Kết Đích.

 • Những cá nhân, hoặc tổ chức, có một Liên Kết Đích từ trang web Daikin Việt Nam được yêu cầu phải thực hiện theo các điều khoản sử dụng của Liên Kết Đích. Trong mọi trường hợp, Daikin Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ bất kỳ Liên Kết Đích nào.

Miễn trừ trách nhiệm

Daikin Việt Nam luôn kiểm tra chu đáo tất cả các thông tin được đăng trên trang web của công ty, nhưng không đảm bảo về độ chính xác hoặc sự phù hợp của các thông tin cho một mục đích cụ thể.

Trong mọi trường hợp, Daikin Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc từ các dữ liệu độc hại như virus máy tính hoặc từ bất kì nguyên nhân nào khác.

Daikin Việt Nam có thể thay đổi nội dung các thông tin trong trang web của mình mà không cần thông báo, và có thể đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của trang web bất cứ lúc nào.

Đối với những yêu cầu, v.v…đến Daikin Việt Nam được thực hiện qua trang web này, câu trả lời có thể không đến được với cá nhân gửi yêu cầu, v.v… vì yêu cầu không đến được với người chịu trách nhiệm do lỗi hệ thông hoặc bị nhiễm virus, yêu cầu được gửi đến người chịu trách nhiệm nhưng bị mã hóa không thể đọc được, không xác định được địa chỉ gửi câu trả lời do lỗi ở địa chỉ trả lời hoặc vì những lý do khác. Nếu bạn không nhận được câu trả lời sau khi gửi yêu cầu, vui lòng gửi lại lần nữa.

Tải Phần mềm hỗ trợ

Trang web này sử dụng các phần mềm hỗ trợ bên dưới để hiển thị nội dung.
Để tải và hiển thị nội dung, cần cài đặt phần mềm hỗ trợ này. Vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất của các phần mềm hỗ trợ tương ứng với cấu hình máy tính của bạn.

Download Adobe Reader
Back to top