arrow up

Trong không khí luôn tồn tại nhiệt thậm chí ở những nơi thường được cho là lạnh, như Bắc cực và Nam cực. Tuy nhiên, do lượng nhiệt nhỏ nên những nơi này vẫn lạnh.

Khi lượng nhiệt lớn, nhiệt độ sẽ cao. Khi lượng nhiệt nhỏ, nhiệt độ sẽ thấp.

Heat pump là công nghệ điều khiển nhiệt độ bằng cách truyền nhiệt.

Ví dụ, vì sưởi ấm được thực hiện bởi sự truyền nhiệt từ bên ngoài vào trong phòng nên chỉ cần một ít điện năng, giúp tiết kiệm năng lượng.

Nhiệt được truyền như thế nào??

1Nhiệt được vận chuyển bằng môi chất lạnh.

Môi chất lạnh là một phương tiện truyền nhiệt.

Máy điều hòa không khí truyền nhiệt bằng cách luân chuyển môi chất lạnh giữa dàn nóng và dàn lạnh.

Môi chất lạnh cần thiết đối với máy điều hòa không khí và đóng vai trò huyết mạch.


2Truyền nhiệt

Theo quy tắc vật lý, nhiệt được truyền từ khu vực có nhiệt độ cao sang khu vực có nhiệt độ thấp.

Ví dụ, khi một cái thìa nóng được đặt lên trên một cái thìa lạnh, cái thìa lạnh sẽ ấm lên.

Nhiệt đã được truyền từ thìa nóng sáng thìa lạnh.

Sự truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ của hai thìa bằng nhau.


3 Bằng cách sử dụng các tính chất vật lí của nhiệt, môi chất lạnh mang nhiệt và trong quá trình này trạng thái môi chất lạnh thay đổi để làm lạnh và sưởi ấm.

< Vận hành sưởi ấm >

Nhiệt thu gom từ bên ngoài được chuyển vào phòng.


Câu chuyện của chúng tôi

Back to top