arrow up

Máy điều hòa không khí duy trì nhiệt độ cài đặt bằng cách vận hành chế độ làm lạnh khi nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cài đặt và vận hành chế độ sưởi ấm khi nhiệt độ phòng thấp hơn nhiệt độ cài đặt.

Tốc độ động cơ trong máy điều hòa không khí không inverter không đổi và nhiệt độ được điều chỉnh bằng cách bật hoặc tắt động cơ, quá trình này tiêu thụ nhiều năng lượng nhiều hơn.

Đối với điều hòa không khí inverter, nhiệt độ được điều chỉnh bằng cách thay đổi tốc độ động cơ chứ không phải bật hoặc tắt.

So với máy điều hòa không khí không inverter, điều hòa không khí inverter có tổn thất điện năng ít hơn và có thể tiết kiệm 30% năng lượng.

Khi được so sánh với người đang chạy

1Điều hòa không khí không inverter

Chạy và dừng, nghỉ ngơi, sau đó lại chạy và dừng một lần nữa, sử dụng năng lượng nhiều hơn.

2Điều hòa không khí inverter

Khi tốc độ phù hợp được duy trì, người chạy có thể tiếp tục mà không cần lãng phí năng lượng.

Tốc độ động cơ được điều khiển như thế nào?

1Động cơ hoạt động bằng nam châm và dòng điện.

Động cơ bao gồm hai loại nam châm.

Một là nam châm vĩnh cửu có lực từ tự nhiên. Còn lại là nam châm điện tạo ra một lực từ bằng điện.

2Hướng của dòng điện xác định cực của dòng điện

Cực Bắc (N) và cực Nam (S) của nam châm điện được xác định bởi dòng điện.

Khi dòng điện đảo ngược, cực Bắc (N) và cực Nam (S) cũng được đảo ngược.

3Động cơ quay bằng cách chuyển hướng dòng điện.

Khi nam châm tiếp xúc, một lực hấp dẫn xảy ra giữa cực Bắc (N) và cực Nam (S) của nam châm và một lực đẩy xảy ra giữa cực Bắc (N) – cực Bắc (N) và cực Nam (S) – cực Nam (S).

Động cơ quay được từ lực hút và lực đẩy gây ra bởi sự thay đổi trong phân cực của nam châm điện.

4Biến tần (inverter) được sử dụng để điều chỉnh tốc độ mà tại đó hướng của dòng điện được thay đổi, và điều này quy định tốc độ quay của động cơ.

Biến tần quay động cơ bằng cách chuyển hướng dòng điện của nam châm điện.

Hơn nữa, quy định về tốc độ quay trong động cơ cũng được thực hiện bằng cách kiểm soát tốc độ chuyển đổi một cách kỹ càng.

Câu chuyện của chúng tôi

Back to top