Lịch huấn luyện khóa học dịch vụ

Dưới đây là danh sách các khóa học năm 2019

Để tham gia khóa học, vui lòng liên hệ với bộ phận Kinh doanh để đăng kí.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Tên khóa họcNội dungThời lượng
ALắp đặt điều hòa không khí Room Air
 • Giới thiệu và các điểm lưu ý về lắp đặt môi chất lạnh R32
 • Cách thức lắp đặt máy Room Air
 • Thực hành thao tác xử lý đường ống và lắp đặt hoàn chỉnh bộ máy Room Air
1 ngày
BXử lý sự cố điều hòa không khí Room Air
 • Chức năng, vị trí của các bộ phận trong hệ thống
 • Xử lý sự cố Room Air thông qua mã lỗi
 • Thực hành xử lý sự cố trên máy Room Air
1 ngày
CLắp đặt điều hòa không khí Sky Air
 • Hình dạng và thông số kỹ thuật
 • Các giới hạn về cao độ và chiều dài đường ống
 • Bảo quản vật tư, ống đồng trong kho và trên công trình
 • Cách thức lắp đặt máy Sky Air
 • Thực hành thao tác xử lý đường ống và lắp đặt hoàn chỉnh bộ máy Sky Air
1 ngày
DXử lý sự cố Sky Air
 • Chức năng, vị trí của các bộ phận trong hệ thống
 • Xử lý sự cố Sky Air thông qua mã lỗi
 • Cách cài đặt trên điều khiển máy Sky Air
 • Thực hành xử lý sự cố trên máy Sky Air
1 ngày
ELắp đặt điều hòa không khí Multi
 • Các giới hạn về cao độ và chiều dài đường ống
 • Bảo quản vật tư, ống đồng trong kho và trên công trình
 • Cách thức lắp đặt máy Multi
 • Thực hành thao tác xử lý đường ống và lắp đặt hoàn chỉnh bộ máy Multi
1 ngày
FXử lý sự cố điều hòa không khí Multi
 • Sơ đồ mạch ga, nguyên lý hoạt động
 • Chức năng, vị trí của các bộ phận trong hệ thống
 • Chuẩn đoán sự cố thông qua mã lỗi
 • Thực hành xử lý sự cố trên máy Multi
1 ngày
ILắp đặt điều hòa không khí VRV
 • Các giới hạn về cao độ và chiều dài đường ống
 • Bảo quản vật tư, ống đồng trong kho và trên công trình
 • Lắp đặt đường ống ga, ống nước xả, dây truyền tín hiệu
 • Phương pháp triển khai thi công
 • Lắp đặt dàn lạnh và dàn nóng
 • Kiểm tra và vận hành
 • Cách thức nạp ga tự động trên VRV A
1 ngày
JXử lý sự cố Hệ thống điều hòa không khí VRV
 • Sơ đồ mạch ga, nguyên lý hoạt động
 • Chức năng, vị trí của các bộ phận trong hệ thống
 • Chuẩn đoán sự cố thông qua mã lỗi
1 ngày

LỊCH HUẤN LUYỆN

Năm 2019Năm 2020
Khu vựcTháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Tháng 1Tháng 2Tháng 3
Hồ Chí Minh-D-A
I
B
D
J
A
C
B
E
J
A
F
I
B
C
D
A
E
J
B
F
A
C
D
I
Hà Nội--E
F
I
J
AB
C
J
I
A
C
D
B
E
F
A
I
J
B
C
D
A
E
B
I
J
A
C
D
Đà NẵngA
I
JIJIAB
J
CA
I
D
E
J
-B
D
F

Để tham gia khóa học, vui lòng liên hệ với bộ phận Kinh doanh để đăng kí.

Liên hệ

Back to top