Dành cho đối tác

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho các đại lý đối tác của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của họ. Từ phụ tùng thay thế cho đến các chương trình huấn luyện, chúng tôi quyết tâm hỗ trợ đối tác của mình bằng những dịch vụ tốt nhất cho thành công dài lâu.

Hướng dẫn lắp đặt

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt có tại phần mềm ứng dụng Daikin eQuip. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách tải ứng dụng, vui lòng tham khảo trang Daikin eQuip

Back to top