Hồi nhiệt

VRV IV-W

https://www.daikin.com.vn/san-pham/dieu-hoa-thuong-mai/vrv/vrv-iv-w

Hệ thống VRV IV-W phù hợp với những tòa nhà cao tầng.

Back to top