Thẻ thành viên Daikin

  • - Thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử máy điều hòa không khí Daikin.
  • - Chứng chỉ đào tạo lắp đặt đạt chuẩn Daikin cho Kỹ thuật viên và lắp đặt viên.
Thẻ thành viên

  • Hãy gọi ngay cho Daikin và đăng ký thẻ thành viên Daikin.
  • Phòng hỗ trợ thông tin thẻ thành viên Daikin: Hot Line 028 6650 8811
  • Đối tượng áp dụng được cấp thẻ thành viên Daikin: Tất cả các kỹ thuật viên, lắp đặt viên máy điều hòa không khí đang hoạt động cho 1 doanh nghiệp / công ty / cửa hàng hợp pháp tại Việt Nam

- Kích hoạt nhanh chóng bảo hành điện tử máy điều hòa không khí Daikin. (1*)

- Được trang bị kiến thức lắp đặt chuẩn về máy điều hòa không khí Daikin.

- Sự tin cậy cho khách hàng về tay nghề lắp đặt đã được đào tạo bởi Daikin Vietnam.


(1*): Gọi ngay cho Hot Line 028 6650 8811 nếu bạn có vấn đề về việc sử dụng thẻ thành viên Daikin.

Đi kèm 2 điều kiện bên dưới

- Tham gia và hoàn thành 1 trong những khóa học dịch vụ của Daikin. (2*)

- Có chứng chỉ an toàn lao động (ATLĐ) do cơ quan nhà nước cấp còn giá trị ≥ 1.5 năm.


(2*): Tìm hiểu ngay các khóa học dịch vụ của Daikin (link liên kết)

- Đối tượng áp dụng được cấp thẻ thành viên Daikin: Tất cả các kỹ thuật viên, lắp đặt viên máy điều hòa không khí đang hoạt động cho 1 doanh nghiệp / công ty / cửa hàng hợp pháp tại Việt Nam

- Liên hệ Phòng hỗ trợ thông tin thẻ thành viên Daikin: Hot Line 028 6650 8811 để đăng ký cấp thẻ thành viên

Back to top