Thông báo kênh truyền thông điện tử chính thức của Daikin Vietnam

THÔNG BÁO

V/v: Kênh truyền thông điện tử chính thức của Daikin Vietnam

 

Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam), một Công ty được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301450108, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 24/7/2000 (“Daikin Vietnam”) là thành viên duy nhất của tập đoàn DAIKIN tại Việt Nam, chính thức được nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu DAIKIN từ Tập đoàn DAIKIN.

 

Bằng văn bản này, Daikin Vietnam trân trọng thông báo các kênh truyền thông điện tử chính thức của chúng tôi như sau:

3/ Tài khoản trên mạng Youtube: Daikin Vietnam, tại địa chỉ: http://www.youtube.com/channel/UCtd9FUxi0nvGtx4BD7KC7JQ;
4/ Tài khoản Zalo: Daikin Vietnam.

Ngoài các địa chỉ trang web, tài khoản mạng xã hội đề cập ở trên, Daikin Vietnam khẳng định rằng chúng tôi không còn bất kỳ kênh truyền thông điện tử nào khác.

 

Trân trọng./.

Back to top